top of page

VÝCHOVNÝ PORADCE

Konzultace lze domluvit kdykoliv ve škole nebo telefonicky na telefonním čísle 412 585 474 a 720 365 355.

Teenageři na mobilním telefonu

Mgr. Zdeňka Fliegerová

Milí žáci, jako výchovný poradce zajišťuji poskytování poradenských služeb ve škole a jsem nedílnou součástí školního poradenského pracoviště.

 

Mezi mé hlavní činnosti patří kariérové poradenství, také poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o žáky nadané a žáky neprospívající. Dále řešení problémů spojených se školní docházkou a podílení se na řešení problémových situací ve škole.

 

Jsem jedna z možných cest vedoucích k řešení při problémech s učením, ve třídě i v životě vůbec, či během volby profesní orientace.

Neváhejte přijít, pokud:

  • vám nejde učení i přes vaši snahu

  • vám všichni říkají, že se neumíte chovat i přesto, že se o to stále snažíte

  • okolí se vás ptá, co z vás bude, a vy to sami nevíte

  • máte strach ze školy, spolužáků, učitelů, rodičů nebo ze své budoucnosti

  • máte pocit, že něco zásadně nezvládáte

  • se vám děje něco zlého či nepříjemného

  • víte o někom, koho druzí trápí, a sami se bojíte nebo nemůžete zasáhnout


   . . . i s jakýmkoli jiným problémem.

 

   Jsem tu pro vás i vaše zákonné zástupce.

Teenageři v přírodě
bottom of page