top of page

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. až 5. ročníku,

na výjimku i žáci z vyšších ročníků.

Třída malování dětí

Kontakty

Telefon

775 862 467

Vychovatelka I. odd. Pavlína Křížová

724 550 777

Vychovatelka II. odd. Monika Machková Dis

773 769 757

Provoz družiny

6:30 - 7:30

11:20 - 16:00

Příspěvek 

Měsíční příspěvek činí 100 Kč.

V září se přispívá 200 Kč na měsíc dopředu.

 

Platbu je třeba uhradit na nově zřízené číslo účtu, vždy do konce příslušného měsíce. V případě zájmu je možné zaplatit i na delší období daného školního roku.

 

Číslo účtu pro příspěvky školní družiny

123–8017230247/0100

 

Do zprávy pro příjemce vždy napište: určeno pro ŠD, jméno a příjmení dítěte a období, za které platíte (př. září až listopad apod.)

Horní pohled na děti

PRAVIDLA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Přihlášení do družiny probíhá prostřednictvím Zápisního lístku, v němž je třeba vyplnit:

  1. údaje o dítěti (zdravotní stav, alergie atd.)

  2. způsob odchodu dítěte z družiny (na zadní straně dokumentu – čas odchodu, zda bude chodit samo nebo s doprovodem)

  3. osoby, které mohou vaše dítě vyzvedávat (změny vždy písemně)

 

Při vstupu dítěte do školní družiny je třeba odevzdat Zápisní lístek se Zmocněním odvádění dítěte.

  • Odchody dětí se řídí údaji na zápisním lístku

  • Změny odchodu dítěte na nebo osoby, která jej vyzvedává, vždy sdělte paní vychovatelce písemně  na lístek s datem a podpisem rodičů

  • Děti vyzvedávejte nejpozději 10 minut před koncem provozní doby

 

Žák bude do ŠD potřebovat:

  • zástěru či starší triko na výtvarné a pracovní činnosti

  • tašku s podepsaným oblečením vhodným pro venkovní aktivity (pověsit v šatně)

 

Stravování zajišťuje paní vychovatelka ihned po skončení vyučování v 11:20.

Stravné je možné zakoupit ráno od 7:00 do 8:00 v budově školní jídelny, vždy před začátkem nového měsíce.

 

Telefon do školní jídelny je 770 125 416.

 

Za pěkného počasí odchází školní družina na vycházky v okolí školy, a to v době od 12:45 do 14:30.

 

bottom of page