top of page

UČITELÉ

Učitelka během třídy matematiky

Pedagogický sbor

Ředitelka školy

Mgr. Magda Petrášková

Zástupce ředitelky

Mgr. Martin Drahoš

Třídní učitelé

1. třída  Mgr. Lucie Horová

2. třída  Mgr. Iva Pavlisová

3. třída  Mgr. Pavla Bartáčková

4. třída  Mgr. Iveta Effenbergerová

5. třída  Mgr. Jindra Křovinová

6. třída  Mgr. David Bauštein

7. třída  Alena Bartošová

8. třída  Mgr. Zdeňka Fliegerová

9. třída  Mgr. Martin Drahoš

Bez třídnictví

Mgr. Vojtěch Civáň

Mgr. Milena Hajná

Mgr. Petr Culek

Petr David

Výchovný poradce

Mgr. Zdeňka Fliegerová

Metodik primární prevence

Mgr. Jindra Křovinová

Asistenti pedagoga

Pavlína Václavková

Monika Machková, DiS.

Ilona Kusá

Marcela Bártková

Drahomíra Rybánská

Bc. Anna Petrášková

Školní družina

Pavlína Křížová (vychovatelka, vedoucí školní družiny)

Monika Machková, DiS. (vychovatelka školní družiny)

Mateřská škola

Bc. Ivona Culková (zástupkyně ředitelky pro MŠ)

Petra Choutková-Roučová (učitelka MŠ)

Věra Soukupová (učitelka MŠ)

Jana Soukupová (učitelka MŠ)

Elementary Science Class

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI

Milan Vojtěchovský (školník)

Jitka Vojtěchovská (uklízečka)

Jitka Müllerová (vedoucí stravování)

Renata Jírovcová (uklízečka)

Romana Schejbalová (kuchařka)

Alena Bartoníčková (kuchařka)

Hana Hladíková (účetní)

bottom of page