top of page

ŠKOLA

Kapacita naší školy nám umožňuje osobní přístup ke každému žákovi, tedy v našem případě skutečně méně znamená více.

Organizace školního roku

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny 

26. 10. 2022 - 27. 10. 2022

Vánoční prázdniny

23. 12. 2022 - 2. 1. 2023

vyučování začne v úterý 3. 1. 2023

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí

31. 1. 2023

Pololetní prázdniny

3. 2. 2023

Jarní prázdniny 

6. 2. 2023 – 12. 2. 2023

Velikonoční prázdniny

6. 4. 2023

Hlavní prázdniny 

1. 7. 2023 - 3. 9. 2023

HISTORIE ŠKOLY

Markvartická škola vznikla jistě již v 16. století ve spojení s farou. Do nynější doby nabízí nejstarší důkaz o existenci školy poznámka z roku 1713, kdy je zde zmiňován učitel. V roce 1812 byla postavena budova nové triviální školy, která slouží svému účelu dodnes. Záznamy jsou ve školních kronikách, které jsou kontinuálně vedeny od roku 1833 doposud. Školní kroniku zavedl učitel Anton Anton, který ve škole působil. Škola byla od zmíněného roku 1833 trojtřídní a patřila k ní expozitura v Kerharticích. V roce 1903 se stala školou pětitřídní a tento počet si zachovala do roku 1945. Školní obvod zahrnoval obec Veselé s výjimkou několika domů v tamější horní části. Děti z domů pod Červeným Dvorem chodily do školy v Horních Habarticích.

 

Po II. světové válce byla škola nejprve pětitřídní. Do měšťanské školy chodili markvartičtí žáci do Benešova nad Ploučnicí, veselské a kerhartické děti navštěvovaly školu v České Kamenici. Od padesátých let 20. století byla pro potřebu výuky devítileté školy zadaptována přilehlá budova domu č.p. 102. Později se škola stala spádovou pro žáky druhého stupně z obcí Huntířov, Stará a Nová Oleška, Dobrná, Kamenická Nová Víska a Horní Habartice.

bottom of page