top of page

SPOLEK

Byl zapsán u Krajského Soudu v Ústí nad Labem dne 26. dubna 2022.

Od 1. září 2022 pracuje pod názvem: 

Spolek na podporu činnosti při ZŠ a MŠ Markvartice, z.s.

Školní děti

Členové spolku

Předseda

Mgr. et Bc. Jindra Křovinová

 

Další zakládající členové

Klára Malá

Základní škola a Mateřská škola Markvartice v zastoupení Mgr. Martinem Drahošem

Účel spolku

Podpora a rozvoj příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Markvartice, příspěvková organizace
 

Podpora žáků, zejména z nízkopříjmových rodin


I nadále tedy bude spolek přispívat například na dopravu při výletech a pobytech v přírodě, na ceny v
soutěžích, na mikulášské a vánoční nadílky, startovné na soutěže apod.


V letošním školním roce budou tak jako v minulých letech přijímány finanční příspěvky a dary na nový
účet.


Číslo účtu spolku

123–8017230247/0100

Školní výlet v lese

Z konta spolku jsou také hrazeny finanční částky pro vybavení školní družiny, pracovní sešity, sešity, výtvarné potřeby atd. Snažíme se tímto způsobem pomoci rodičům, protože za individuální nákup těchto pomůcek by částka byla větší než v případě hromadného nákupu školou.
 

Víme, že celkové náklady domácností v letošním roce velmi vzrostly, přesto si dovoluji touto cestou
požádat o sponzorské finanční dary. Ty budou samozřejmě využity ve prospěch žáků základní školy a mateřské školy, neboť i výše uvedené náklady jsou také vyšší.

bottom of page