top of page

POŽÁRNÍ CVIČENÍ

Aktualizováno: 17. 6.

3. června zahalil budovu II. stupně dým. Rozhoukaly se hasičské sirény. Ze tříd, zasažených kouřem, vycházeli žáci v doprovodu pedagogů. Devátá třída, odříznutá fiktivními plameny od chodeb, byla evakuována pomocí hasičských žebříků. Hasiči z místního SDH prováděli námětové cvičení, jehož cílem bylo naučit se postupovat budovou školy v případě požáru. Žáci nepropadli panice, organizovaně opustili budovu a shromáždili se na ploše určené k tomuto účelu požárním řádem. Pouze deváťáci museli uniknout ze své třídy po žebříku. Jeden z žáků absolvoval zdravotní vyšetření a byla mu ošetřena simulovaná zranění. Třídu opustil na nosítkách. Po zásahu kladně hodnotila ředitelka školy Mgr. Petrášková výbornou organizaci a hladký průběh evakuace. Velitel hasičské jednotky p. Jiří Zach konstatoval, že celá akce proběhla zdárně a vyzdvihl žáky osmé třídy, kteří se nadstandardně chovali v "zablokované" učebně a vzorně splnily literu požárního řádu, když neopomněli ucpat škvíry pod vchodovými dveřmi. Po zásahu si žáci ještě prohlédli hasičskou techniku, se kterou je členové SDH Markvartice ochotně seznámili. Akce splnila svůj účel a všechny zúčastněné strany si nejen připomněli pravidla chování při požáru školy, ale obohatili své penzum protipožárních znalostí o nové poznatky.


-ck-

Comments


bottom of page