top of page

DEN MATEK

Představení ke Dni matek


Každou 2. květnovou neděli mají svátek maminky.

Rozhodli jsme se, že pro ně s dětmi připravíme malý dárek ve formě hudebního vystoupení.

Děti 1.-4. třídy si nacvičily několik veselých a dojemných písní, básniček a říkanek o maminkách, přáníček, několik poučných vět o historii tohoto svátku i různých moudrých citátů.

Na závěr programu, probíhajícího v jídelně školy, děti předaly svým maminkám vlastnoručně vyrobené filcové květinky.

Tak došlo samozřejmě i na slzičky dojetí. Nejen však u maminek, ale i u pedagogického doprovodu, protože dětem se celé vystoupení povedlo více jak na výbornou a bylo opravdu dojemné.


Děkujeme tímto i za všechna vyjádřená slova uznání a díků za připravené představení. Jsme rádi, že jsme společně s dětmi maminky, ale i všechny ostatní návštěvníky programu potešili.

Jana Prokešová


Comments


bottom of page