top of page

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Na základě ustanovení odst. 1 § 46 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v aktuálním znění 

STANOVUJI


na středu 10. dubna 2024 od 13:00 hod do 16:00 hod v budově 1. stupně


ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ

pro školní rok 2024/25.


K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a zákonní zástupci dětí, kterým byl v minulém roce povolen odklad povinné školní docházky.


K zápisu se může přihlásit také dítě, které uvedenou podmínku nesplňuje, ale které dovrší šestý rok věku do konce kalendářního roku ve školním roce zahájení povinné školní docházky. 

Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.Při zápisu předloží zákonní zástupci dítěte rodný list dítěte a občanský průkaz či jiný doklad o trvalém pobytu. Z důvodu zefektivnění administrativy využijte elektronický předzápis – zadejte údaje do databáze prostřednictvím odkazu na webu ZŠ.


Mgr. Magda Petrášková v.r.

ředitelka školy


REGISTRACE V ELEKTRONICKÉM PŘEDZÁPISU MOŽNÁ OD 1.3.2024 ZDE:Comments


bottom of page