top of page

PLÁNOVANÁ STÁVKA

Vážení rodiče,

z důvodu reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství nemáme jinou možnost, než podpořit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na den 27. 11. 2023.

Změny, které se ve školství chystají, by mohly zvrátit pozitivní vývoj rozvoje resortu, který, jak věříme, s nejlepším vědomím a svědomím pečuje o budoucí generace.

Plánované kroky ministerstva školství proti školám, pedagogickým a nepedagogickým, pracovníkům a především proti dětem, považujeme za nepřijatelné.

Ekonomická situace naší země není dobrá, nicméně šetření na dětech a školství je nedomyšlené a nekoncepční.

Ve stávce školských odborů nejde o platy pedagogických pracovníků. Všichni jsme si již zvykli, že pedagogové za svá důstojná ohodnocení nestávkují. Nestávkujeme ani za úmysl snížit objem fondu FKSP, jakkoli je tato otázka problematická. Jde nám především o platy těch, kteří naše školství drží „zezdola“. Jde o nepedagogické pracovníky. Ministerstvo financí navrhuje zrušení tisíců míst školníků, uklízeček, kuchařek a dále také pokles jejich platů. Jelikož se o těchto pozicích málo ve společnosti mluví, mnozí ani netuší, kolik poctivé práce je za těmito povoláními schováno. A mnozí ani netuší, jak špatně ohodnocena je tato práce. Kdo ji bude chtít v dnešní době inflace a současného zdražování všeho dělat? Nápad přesunout financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele považujeme za nesmyslný a zbavující ministerstvo odpovědnosti za školství jako celek.

Další návrh – snížení počtu hodin, které budou hrazeny ze státního rozpočtu – je pro naši školu devastující. Podle nových propočtů bychom měli počty hodin snížit o 18. Tedy v osmnácti případech zřejmě spojovat výuku na 1. stupni a nepůlit těch několik hodin informatiky na 2. stupni. Děti si k počítači sednou po dvou či třech, ve školní dílně se k 12 ponkům postaví třeba 22 chlapců najednou a ve cvičné kuchyňce může u jedné kuchyňské linky probíhat praktické vyučování 20 dívek. To jsou představy ekonomů, kteří nám hodiny výuky chtějí „zefektivnit“.

Zničující úmysl snižovat od roku 2025 počty asistentů pedagoga hází klacky pod nohy všem školám, které inkluzi berou jako úkol a naučili se s ní pracovat, jakkoli byla zprvu pro všechny zúčastněné náročná. Zde nejde o to, že se školy rozhodnou nepřijmout děti se specifickými poruchami učení. Tyto děti nadále ve škole zůstanou. Je dokonce více než reálné, především podle dat ze školských poradenských zařízení, že tyto děti budou přibývat. Škola, pedagogové budou muset zvládnout individuální přístup k těmto dětem mnohdy bez podpory asistentů. Každý si umí představit, kde a v čem se tato situace odrazí.

Navíc jsou ve hře další nešťastné úmysly ministerstva. Mimo jiné padají návrhy například zrušit odklady povinné školní docházky či zrušit deváté ročníky, na úklid si najímat úklidové firmy atd.

Z plíživě nastávající destrukce našeho školství máme strach. Školské odbory avizovaly

na 27. 11. 2023 stávku. Protože chceme dát vládě jasně najevo, co si o plánovaných změnách myslíme, nemáme jinou možnost než se do této stávky zapojit. Pokud nedojde k dohodě odborů s ministrem školství, bude 27. 11. 2023 uzavřena celá základní škola (včetně družiny a jídelny) i mateřská škola.

Vážení rodiče, položte si každý otázku, zda byste chtěli zůstat k těmto vládním krokům neteční. My nechceme a věříme, že je ještě možnost dát STOP nekompetentnosti a snaze měnit naše školství snižováním kvality vzdělávání. My bojujeme za vaše děti, které rádi a s velkou péčí vzděláváme.

Děkujeme za pochopení.

Za pracovníky ZŠ a MŠ Markvartice

Mgr. Magda Petrášková – ředitelka školy

dopis_skolskych_odboru_rodicum_-_14._11._2023
.pdf
Download PDF • 169KBComentários


bottom of page