top of page

PEČE CELÁ ŠKOLA

Aktualizováno: 17. 10. 2023

Peče celá škola 2023 aneb jablkopečení

Žáci 2. stupně naší školy po dvou letech opět připravili pro širokou veřejnost druhý ročník oblíbené akce Peče celá škola. Letos s pracovním podtitulem jablkopečení.

A tak se ve čtvrtek 12. října 2023 v Obecním domě v našich Markvarticích uskutečnila prezentace spojená s ochutnávkou soutěžních moučníků. Dokonce se i veřejně dražilo, a to s výtěžkem 2 400,- Kč. Děkujeme také všem, kteří přispěli svým dobrovolným vstupným k pokrytí nákladů na suroviny potřebné k pečení.

Osmičlenná porota měla nelehký úkol. Hodnotit vzhled, chuť, konzistenci, technologický postup a vybrat z velice vydařených, někdy až umělecky zpracovaných děl ten nejlepší moučník dalo všem členům pořádně zabrat.

Hladkému a úspěšnému průběhu slavnostního odpoledne předcházely tři dny usilovné práce všech 38 účastníků, žáků 6. – 9. ročníku, kteří za dohledu paní učitelky Fliegerové a paní asistentky

Machkové dělali vše možné i nemožné pro úspěch svého výtvoru a tím samozřejmě celé akce. Ve školní kuchyňce se tedy strouhalo, vážilo, míchalo, šlehalo, třelo, peklo, zdobilo atd. A ty libé vůně! Občas chyběl tvaroh nebo vajíčka, tu nebyl upřesněný technologický postup, sem tam se něco zdrclo, někdy těsto řádně nevyběhlo. Vše jsme ale napravili, a tak jsme nakonec odprezentovali všech 14 moučníků.

Závěrem nezbývá než poděkovat panu řediteli SŠ zahradnické a zemědělské Děčín Libverda Liborovi Kuntemu za sponzorskou dodávku dostatečného množství jablek, poblahopřát vítězům, ale hlavně poděkovat všem zúčastněným, protože právě velká účast nám opět potvrdila, že se vyplatí takovéto akce organizovat. Těšíme se tedy na další ročník.

Petr DAVIDCommentaires


bottom of page